Financovanie

V nasledujúcich krokoch vám predstavíme jednoduchý postup pri kúpe nehnuteľnosti:

1. Krok - Výber bytu a podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Odo dňa podpisu tejto zmluvy je potrebné uhradiť do 7 kalendárnych dní 10% z kúpnej ceny bytu. Uhradená suma bude neskôr zahrnutá v kúpnej cene. ​

2. Krok - Podpis kúpnej zmluvy

Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia budete vyzvaní na podpis kúpnej zmluvy a na doplatenie zvyšných 90% z kúpnej ceny.

3. Krok – Odovzdanie bytu

Po úhrade celej kúpnej ceny Vám bude byt odovzdaný. V tomto poslednom kroku spíšeme spoločne preberací protokol a odovzdáme kľúče od Vášho nového bytu.

PARTNERSKÉ BANKY

tatra_banka_blue